Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej

14.06.1971r. pierwsza Msza ?św. w poświęconej kaplicy pod wezwaniem
o. Maksymiliana Marii Kolbe- patrona budowy