Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani ¦więtokrzyskiej

Ks. Bp Jan Chrapek po¶więca dwa pawilony Sue Ryder, Zakłady Aktywizacji Zawodowej dla niepełnosprawnych oraz sale widowiskow± z „Panoram± Męki Pańskiej”