Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej

11.11.1984r. – kKs. Wala poświęca kapliczkę „Piety”  upamiętniającą pacyfikację wiosek Zuchowa i Gębic w czasie drugiej wojny światowej