Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej

9.06.1984r. – uroczyste przeniesienie obrazu Matki Bożej z kaplicy do nowobudującego się kościoła