Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej

21.05.1983r.- Uroczysty ingres Wizerunku Matki Bożej w kopii Cudownego Obrazu z Lichenia
1