Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej

Z darem zawierzenia i pełnej ufności, że jesteś dla nas najlepszą Matką i Królową, prosimy Ciebie Maryjo, abyś wyciągnęła swoje Matczyne ręce ku każdemu polskiemu sercu i sprawiła, aby nasze serca stały się wieczernikiem modlitwy, dobroci i miłości. Spraw również, aby owoc tej modlitwy zrodził w naszych rodzinach i w całej Ojczyźnie upragniony Boży pokój, przyniesiony na ziemię przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech każdy dzień, każda godzina naszego pielgrzymowania, będzie darem ofiarowania Twemu Matczynemu Sercu naszych cierpień i naszych radości. Zechciej Matko w swoich matczynych rękach zanieść te dar Swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, aby zrodziły błogosłąwione owoce pełnego zwycięstwa dobra nad złem w każdej człowieczej duszy i w naszej ukochanej ojczyźnie.
Amen
ks. Czesław Wala

Aktualności

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie.
Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kałkowie Godowie
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  w Pawłowie 

Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach

ZAPROSZENIE

do udziału w

II FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK

"NOCY NIEPOJĘTA"

KAŁKÓW - GODÓW

12 stycznia 2019 r. godz. 9.30

Regulamin
II Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Nocy Niepojęta”

Festiwal ma na celu popularyzowanie tradycyjnego wykonywania kolęd i pastorałek.
Zachęcenie uczestników do poszukiwań staropolskich utworów, związanych
z podziałem na kościelny zbiór pieśni bożonarodzeniowych,
oraz domowy zbiór kolęd i pastorałek.
Mile widziane będą kolędy i pastorałki o  patriotycznej wymowie.
Festiwal jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizatorami festiwalu są:
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
 Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie.
Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kałkowie Godowie
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli:
Kustosz Sanktuarium Ks. Kanonik Zbigniew Stanios.
Wójt Gminy Pawłów:  Pan Marek Wojtas
Starosta Powiatu Starachowickiego: Pan Piotr Babicki

Festiwal odbędzie się w trzech kategoriach:
1. solista/duet do lat 14./ 2. solista/duet powyżej 14 lat./  3. zespół,  schola,  chór.

Nagrody:
przyznane zostaną w trzech kategoriach wykonawczych.
Fundatorami nagród są:
 Kustosz Sanktuarium- Ks. Kanonik Zbigniew Stanios
Wójt Gminy Pawłów  Pan Mark Wojtas
Starosta Powiatu Starachowickiego Pan Piotr Babicki
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie

Repertuar:
Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania soliści /duety jednej kolędy lub pastorałki  zespoły, schole, chóry dwóch utworów należących do kategorii:
 - kolęda i pastorałka 
Liczba wykonywanych  zwrotek nie powinna przekraczać trzech a większa liczba zwrotek może być uzasadniana gdy wszystkie zwrotki tworzą całość przedstawianej w utworze historii.
W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.

Czas prezentacji:
nie może przekroczyć  5min soliści i duety , 12 min  schola, zespoły ,chóry

Termin Festiwalu: Festiwal odbędzie się 12 stycznia 2019r godz.930  w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie.  Zgłoszeń do Festiwalu należy dokonywać  na formularzu (wzór poniżej).
Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do biura organizacyjnego do dnia
 5 stycznia 2019  e-mail: maciejbidzinski48@gmail.com

JURY:   Komisję oceniającą uczestników festiwalu powołują organizatorzy.

Biuro organizacyjne Festiwalu:
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej
w Kałkowie Godowie.
Adres:  Kałków-Godów 84 A 27-225 Pawłów k/Starachowic woj. świętokrzyskie.
tel. 41 272 18 88 (Informacja)  e-mail: sanktuarium@kalkow.com.pl
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie
Adres: Pawłów 45 27-225 Pawłów  email: maciejbidzinski48@gmail.com,
  tel. 41 272 18 78
Dyrektor Festiwalu:
 
Maciej Bidziński  tel. 608 078 511

Organizatorzy zapewniają:  ciepłe napoje i poczęstunek dla uczestników Festiwalu

Uwaga: Laureaci I Miejsc,  I Festiwalu z 2018 roku, nie mogą uczestniczyć w tegorocznej edycji, obowiązuje jeden rok pauzy. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką podczas koncertów.
Instytucje delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu i pobytu.

KARTA ZGŁOSZENIA DO

II Festiwalu Kolęd i Pastorałek

„Nocy Niepojęta”

Kałków – Godów 2019

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA / LUB NAZWA ZESPOŁU/ …………………………………………………………………………………………………………

2 WIEK /KATEGORIA WIEKOWA/ …………………......................................................................

3 KONTAKT  tel.………………………e-mail………………………………………………………

4. IMIĘ I NAZWISKO (OPIEKUNA)…………………………….………………………………….

5. REPERTUAR……………………………………………………………………………………....

a)……………………………………………………………………………………………………....

b)………………………………………………………………………………………………………

6.OSIĄGNIĘCIA……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………...

7. POTRZEBY TECHNICZNE………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych zawartych w niniejszym Zgłoszeniu, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)

 

………………………………………………………

                   Podpis osoby zgłaszającej

Kontakty i informacje

Najbliższe uroczystości

LISTOPAD

        - IX  Spotkania Teatralne Osób Niepełnosprawnych p.t. „Miejcie nadzieję w niepodległości”.

        1 - 30  modlitwy i Msze Św. za zmarłych polecanych Sanktuarium w wypominkach

        3 - Msza Św. o godz. 17.00 za poległych Żołnierzy AK i poległych  w obronie Ojczyzny

      11 - Święto Niepodległości, Msza Św. za Ojczyznę o 12.00 i w intencji Inwalidów Wojennych.

      18 - Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie godz. 15.30 Przewodniczyć będzie ks. S. Płusa 

      29 - Rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Niepokalanego Poczęcia NMP

GRUDZIEŃ I STYCZEŃ

         - Rekolekcje i spowiedzi adwentowe

         - Modlitewne czuwania i spotkania opłatkowe Ludu Śląskiego, grup modlitewnych i niepełnosprawnych.

Kalendarium

1964 Ks. Cz. Wala rozpoczyna pracę duszpasterską
1967 Ks. Cz. Wala po ukończeniu kursu języka migowego jest duszpasterzem głuchoniemych
1971 Zapada decyzja o organizacji punktu duszpasterskiego w Kałkowie
1971-06-14 Pierwsza Msza św. w poświęconej kaplicy
1981 Ks. Cz. Wala dostaje zgodę na osiedlenie się w Kałkowie.
1981-12-19 W pierwszą sobotę stanu wojennego rozpoczęły się czuwania za Ojczyznę
1982-08 Propozycja ofiarowania kopii obrazu Matki Bożej Licheńskiej dla parafii w Kałkowie
1983 Regularne pielgrzymowanie do sanktuarium zapoczątkowali górnicy z kopalni Szczygłowice
więcej

Słowo Księdza Wali

Św. Augustyn pouczał: "Kiedy chcesz wystawić jakąś budowlę, najpierw w sercu rodzi się pomysł. Już masz pomysł, ale dzieło nie jest jeszcze wykonane. Widzisz je ty, który powziąłeś zamiar je zrobić, ale inny nie będzie tego podziwiał, dopóki nie wystawisz bryły i nie doprowadzisz jej urządzenia do doskonałości. Ludzie oglądają wówczas wspaniałą budowlę i podziwiają. To, co widzą, zdumiewa ich, kochają to, czego nie widzą - pomysł jest bowiem niewidzialny". 
Kiedy rozpoczynałem budowę świątyni w Kałkowie-Godowie, nawet dla mnie jej "pomysł" nie był do końca widzialny. Nie wiedziałem, że buduję sanktuarium, choć serce podpowiadało, jaki ma być kolejny krok. Codziennie jednak piękno świętokrzyskiej przyrody, historia tutejszych mieszkańców, ich utrudzone życie pobudzały moją modlitwę i moje siły do specjalnego wysiłku. Nie ukrywam, że bardzo pragnąłem, aby podobnie jak widok natury pobudza serce do oddawania chwały Bogu, również piękno architektury sakralnej, a także duchowe piękno towarzyszących jej dzieł, połączone z modlitwą, tworzyły wspaniałą celebrację na cześć Pana i Stwórcy.
 Dzisiaj, patrząc na powstałe dzieło, chciałbym najpierw podziękować Bogu, że skierował moje kapłańskie kroki w ten uroczy zakątek Ziemi Świętokrzyskiej, na teren położony nad Świśliną Wiórów i Dołów Biskupich, i dalej zamykającą rozległą kotlinę wioskę Szeligi, miejsce urodzenia arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzanty herbu Szeliga. To właśnie w ten cudownie pofałdowany pejzaż, za Bożym natchnieniem, wpisało się jedno z najmłodszych w Polsce sanktuariów maryjnych, miejsce wyróżniające się religijno-patriotyczną aktywnością.

więcej