Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej

Z darem zawierzenia i pełnej ufności, że jesteś dla nas najlepszą Matką i Królową, prosimy Ciebie Maryjo, abyś wyciągnęła swoje Matczyne ręce ku każdemu polskiemu sercu i sprawiła, aby nasze serca stały się wieczernikiem modlitwy, dobroci i miłości. Spraw również, aby owoc tej modlitwy zrodził w naszych rodzinach i w całej Ojczyźnie upragniony Boży pokój, przyniesiony na ziemię przez Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech każdy dzień, każda godzina naszego pielgrzymowania, będzie darem ofiarowania Twemu Matczynemu Sercu naszych cierpień i naszych radości. Zechciej Matko w swoich matczynych rękach zanieść te dar Swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi, aby zrodziły błogosłąwione owoce pełnego zwycięstwa dobra nad złem w każdej człowieczej duszy i w naszej ukochanej ojczyźnie.
Amen
ks. Czesław Wala

Aktualności

                    Błogosławionych  Świąt Narodzenia Pańskiego

                           I Szczęśliwego Nowego Roku 2018

                Życzą kapłani, siostry i bracia zakonni Sanktuarium            Zapraszamy do udziału w I Festiwalu Kolęd i Pastorałek

              "Nocy Niepojęta"  Kałków - Godów 13 stycznia 2018 r.

Regulamin

Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nocy Niepojęta”
Ma na celu popularyzowanie tradycyjnego wykonywania kolęd i pastorałek.
Zachęcenie uczestników do poszukiwań staropolskich utworów, związanych z podziałem na kościelny zbiór pieśni bożonarodzeniowych, oraz domowy zbiór kolęd i pastorałek.
Mile widziane będą kolędy i pastorałki o  patriotycznej wymowie.
Festiwal jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Głównymi organizatorami festiwalu są:

  Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie.

Parafia Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kałkowie Godowie

Gminny Ośrodek Kultury  w Pawłowie

Biuro organizacyjne Festiwalu:

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie.

Adres:  Kałków-Godów 84 A 27-225 Pawłów k/Starachowic woj. świętokrzyskie. tel +48 41 272 18 88 (Informacja)  e-mail: sanktuarium@kalkow.com.pl

Patronat honorowy nad Festiwalem objęli:

Kustosz Sanktuarium Ks. Kanonik Zbigniew Stanios.

Wójt Gminy Pawłów: Marek Wojtas

Festiwal odbędzie się w trzech kategoriach:  

solista/duet, zespół, schola lub chór

Nagrody:

 przyznane zostaną w trzech kategoriach wykonawczych z podziałem na dwie kategorie wiekowe: do lat 14 powyżej 14 lat

Fundatorami nagród są:

 Kustosz Sanktuarium- Ks. Kanonik Zbigniew Stanios , Wójt Gminy Pawłów - Mark Wojtas   oraz    Sponsorzy

Repertuar:

Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów należących do kategorii:

 - kolęda i pastorałka  -

Liczba wykonywanych  zwrotek nie powinna przekraczać trzech a większa liczba zwrotek może być uzasadniana gdy wszystkie zwrotki tworzą całość przedstawianej w utworze historii. 

W kategorii chórów przynajmniej jeden utwór winien być wykonany a capella.

Czas prezentacji: nie może przekroczyć 15 min./soliści i duety 10 min.

Termin Festiwalu: Festiwal odbędzie się 13 stycznia 2018r w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie Godowie. 

 Zgłoszeń do Festiwalu należy dokonywać jedynie na formularzu 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do biura organizacyjnego do dnia 8 stycznia 2018)  e-mail: sanktuarium@kalkow.com.pl

JURY:

 Komisję oceniającą uczestników festiwalu powołują organizatorzy.

Organizatorzy zapewniają:

ciepłe napoje i poczęstunek dla uczestników Festiwalu

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką podczas koncertów:

Instytucje delegujące uczestników ponoszą koszty przejazdu i pobytu.

Szczegółowych informacji dotyczących festiwalu można uzyskać pod

nr. tel.   +48 41 272 18 88   -   608078511

Mecenasem wydarzenia jest:  Koło Promocji Sztuki „W Koło Macieju” 

Zapraszamy

 


Kontakty i informacje

Najbliższe uroczystości

GRUDZIEŃ I STYCZEŃ
            - Rekolekcje i spowiedzi adwentowe, spotkania opłatkowe Ludu Śląskiego, grup AA, grup modlitewnych i niepełnosprawnych 
  9.XII.17r. - Dzień Skupienia dla narzeczonych na Eremach, rozpoczęcie o godz. 10.0
25.XII.17r. - Rozpoczęcie modlitw i Mszy Św. do Dzieciątka Jezus

Adres:  Sanktuarium Matki Bożej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie – Godowie
             Kałków-Godów 84 A,     27-225 Pawłów

Telefony: 

• Kustosz i Proboszcz Sanktuarium tel. 41– 272 17 00

• informacja tel. 41– 272 18 88,

• Dom Pielgrzyma kom. 660 158 239,

• Ośrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy „EREMY” tel. 41– 310 73 65 oraz kom. 791 967 034  

Kalendarium

1964 Ks. Cz. Wala rozpoczyna pracę duszpasterską
1967 Ks. Cz. Wala po ukończeniu kursu języka migowego jest duszpasterzem głuchoniemych
1971 Zapada decyzja o organizacji punktu duszpasterskiego w Kałkowie
1971-06-14 Pierwsza Msza św. w poświęconej kaplicy
1981 Ks. Cz. Wala dostaje zgodę na osiedlenie się w Kałkowie.
1981-12-19 W pierwszą sobotę stanu wojennego rozpoczęły się czuwania za Ojczyznę
1982-08 Propozycja ofiarowania kopii obrazu Matki Bożej Licheńskiej dla parafii w Kałkowie
1983 Regularne pielgrzymowanie do sanktuarium zapoczątkowali górnicy z kopalni Szczygłowice
więcej

Słowo Księdza Wali

Św. Augustyn pouczał: "Kiedy chcesz wystawić jakąś budowlę, najpierw w sercu rodzi się pomysł. Już masz pomysł, ale dzieło nie jest jeszcze wykonane. Widzisz je ty, który powziąłeś zamiar je zrobić, ale inny nie będzie tego podziwiał, dopóki nie wystawisz bryły i nie doprowadzisz jej urządzenia do doskonałości. Ludzie oglądają wówczas wspaniałą budowlę i podziwiają. To, co widzą, zdumiewa ich, kochają to, czego nie widzą - pomysł jest bowiem niewidzialny". 
Kiedy rozpoczynałem budowę świątyni w Kałkowie-Godowie, nawet dla mnie jej "pomysł" nie był do końca widzialny. Nie wiedziałem, że buduję sanktuarium, choć serce podpowiadało, jaki ma być kolejny krok. Codziennie jednak piękno świętokrzyskiej przyrody, historia tutejszych mieszkańców, ich utrudzone życie pobudzały moją modlitwę i moje siły do specjalnego wysiłku. Nie ukrywam, że bardzo pragnąłem, aby podobnie jak widok natury pobudza serce do oddawania chwały Bogu, również piękno architektury sakralnej, a także duchowe piękno towarzyszących jej dzieł, połączone z modlitwą, tworzyły wspaniałą celebrację na cześć Pana i Stwórcy.
 Dzisiaj, patrząc na powstałe dzieło, chciałbym najpierw podziękować Bogu, że skierował moje kapłańskie kroki w ten uroczy zakątek Ziemi Świętokrzyskiej, na teren położony nad Świśliną Wiórów i Dołów Biskupich, i dalej zamykającą rozległą kotlinę wioskę Szeligi, miejsce urodzenia arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzanty herbu Szeliga. To właśnie w ten cudownie pofałdowany pejzaż, za Bożym natchnieniem, wpisało się jedno z najmłodszych w Polsce sanktuariów maryjnych, miejsce wyróżniające się religijno-patriotyczną aktywnością.

więcej